Wettelijke vermeldingen

Publicatieverantwoordelijke:

Etienne VERVAECKE

Hostingdienst van de site:

OVH – Roubaix

Intellectuele eigendom: Alle elementen op de site worden gebruikt onder de vierde Creative Commons-licentie die respect voor het auteurschap oplegt en commercieel gebruik verbiedt zonder de schriftelijke toestemming van de publicatieverantwoordelijke van de website pathacov-project.com. U mag de inhoud dus hergebruiken voor een niet-commercieel doel op voorwaarde dat u de website expliciet vermeld en een link naar de bron opneemt. De foto’s zijn niet vrij van rechten en kunnen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande toestemming van Eurasanté die vervolgens het copyright meedeelt dat moeten worden vermeld.

Hypertekstkoppelingen: Hypertekstkoppelingen kunnen verwijzen naar andere sites dan de site pathacov-project.com. Pathacov-project.com wijst alle aansprakelijkheid af in het geval dat de inhoud van deze sites in strijd is met de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht zijn.

Doeleinden van gegevensverwerking: De automatisch verzamelde gegevens (cookies, IP-adressen, enz.) worden gebruikt voor technische en statistische doeleinden, als onderdeel van het beheer van de website. Een cookie is een element dat u niet identificeert, maar dat informatie over uw navigatie op de site verzamelt, die we bij een later bezoek kunnen lezen. U hebt de mogelijkheid om de installatie van deze cookie te weigeren door de configuratie van uw browser aan te passen.

Gegevensveiligheid: Er wordt aan herinnerd dat het vertrouwelijke karakter van privécorrespondentie op internet niet wordt gegarandeerd. Bovendien moet elke internetgebruiker alle passende maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door mogelijke virussen die op internet circuleren.

Wet ‘Informatique et Libertés’: In overeenstemming met de bepalingen van de wet ‘Informatique et Liberté’ van 6 januari 1978 hebt u het recht op toegang tot, wijziging, correctie en verwijdering van gegevens die over u zijn verzameld (artikel 34 van de wet ‘Informatique et Libertés’) .

Om dit recht uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar:

Eurasanté – Site internet Eurasanté

310, avenue Eugène Avinée

Parc Eurasanté Ouest – 59120 LOOS